Regulamin

1.

Internetowy SERWIS BILETOWY One More Beer Festival obsługuje  OMB SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, al. Lotników 12, 02-668 Warszawa, REGON: 384311018, NIP: 5213875860, Numer KRS: 0000802693

2.

Poprzez  internetowy SERWIS BILETOWY One More Beer Festival możliwy jest zakup biletów wstępu na imprezę organizowaną przez One More Beer Festival, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za imprezę.

3.

Dokonując rejestracji w SERWISIE BILETOWYM One More Beer Festival wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez OMB SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA danych osobowych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych. Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest OMB SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Klient zapisując rezerwację zawiera umowę sprzedaży e-biletów, akceptuje ją oraz potwierdza zapoznanie sie z Regulaminem.

4.

Rezerwacje można składać najpóźniej na dzień przed datą imprezy.

5.

Metody płatności:

płatności on-line:  Przelewy 24.

6.

Rezerwacja jest obowiązująca dla SERWISU BILETOWEGO One More Beer Festival i organizatora imprezy dopiero po dokonaniu opłaty za rezerwację (PO ZAKSIĘGOWANIU WPŁATY NA KONCIE SERWISU).

W przypadku wybraniu jako formy płatności przelewu zwykłego wpłaty należy dokonać jak najszybciej od dokonania rezerwacji. Jeśli nie otrzymamy płatności w ciągu 3 dni, rezerwacja zostanie anulowana.

Konto bankowe do przelewu:

PeKaO 44 1240 6292 1111 0010 8415 3578

7.

Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo mail potwierdzający rezerwację biletów wraz z plikiem pdf do wydruku. Wydruk ten jest e-biletem. Należy go wydrukować i przynieść. Wydrukowany e-bilet upoważnia do wstępu na Wydarzenie.

8.

Wszelkie nieopłacone w wyznaczonym terminie rezerwacje zostaną anulowane i ponownie przeznaczone do sprzedaży, a Rezerwacja zostanie usunięta.

9.

Klientowi przysługuje prawo możliwości zwrotu produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni- zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej,”

10.

Reklamacje prosimy zgłaszać pod adresem roch.mlodecki@smakpiwa.pl . Reklamacje będą rozpatrywane bez zwłoki, maksymalnie w terminie 14 dni.

11.

Celem dokonania zakupów konieczne jest podanie niezbędnych danych, umożliwiających dokonanie rezerwacji i płatności, poprzez wypełnienie formularza zamówienia. SERWIS BILETOWY One More Beer Festival nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane wprowadzone do formularza.

Dane osobowe Klienta serwisu przechowywane będą przez SERWIS BILETOWY One More Beer Festival jedynie w celu umożliwienia użytkownikowi składania zamówienia w sklepie internetowym. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim oraz innym podmiotom dla celów marketingowych.

Użytkownik serwisu wyraża zgodę na zbieranie i przechowywanie jego danych osobowych przez SERWIS BILETOWY One More Beer Festival, po ich wprowadzeniu do systemu.

Zarejestrowany użytkownik serwisu ma dostęp do swoich danych i może zmienić swoje dane w każdym czasie.

12.

Rezerwując bilety w serwisie SERWISIE BILETOWYM One More Beer Festival użytkownik akceptuje niniejszy regulamin oraz regulaminy i ustalenia organizatorów danych imprez, a także te dotyczące obiektów, w których dane imprezy się odbywają. Zawarta na podstawie Regulaminu umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do czasu jej wykonania poprzez realizację Imprezy przez Organizatora, której nabyte bilety dotyczą.

13.

Prosimy o dokładne wypełnianie formularzy i przemyślane zakupy.

14.

Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania nielegalnie sprzedanych / sfałszowanych biletów i odmówienia wejścia na imprezę ich posiadaczom.

15.

Wstęp na imprezę wyłącznie dla osób pełnoletnich.

16.

Zakup biletu oznacza zawarcie umowy z organizatorem polegającej na dostarczaniu żywności na imprezie zamkniętej (One More Beer) organizowanej w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta. Czas i miejsce wybierane jest poprzez zakup wybranego biletu.

 

Wiadomość